Skilt

Vi flytter ind i Funder Allé Børnehus den 1. september 2022. Vi flytter fra et pavillonbyggeri, og det vil sige, at det er en fast etableret børnegruppe og ligeledes personale, der flytter ind. Der vil være løbende indtag af nye børn i løbet af efteråret.

Funder Allé Børnehus ligger placeret i kanten af et nyopført boligkvarter i Funder tæt på skole og lokale idrætsfaciliter. Huset rummer 3 vuggestuegrupper på i alt 45 børn og 4 børnehavegrupper på i alt 96 børn. Børnehusets midte er et stort hjerterum, der bl.a. benyttes til bevægelse eller til større arrangementer.

Vuggestue Funder Allé

Husets udtryk er forsøgt at gøre harmonisk i forhold til de omkringliggende marker og brede vider. Farver og materialer ude og inde er i overensstemmelse med naturens farver. Der er lagt vægt på lysindfald til inde-miljøet, hvilket betyder gode muligheder for kig til marker, samt at få en horisontal oplevelse i børnehøjde fra vinduerne.

Vi har en pædagogisk praksis, hvor vi arbejder aldersopdelt i børnehaven og aldersintegreret i vuggestuen.

Friluftscertificering

Daginstitutionen 3-Høje er som samlet institution i gang med at blive friluftscertificeret og formålet er at tilbyde en pædagogisk praksis, hvor børn leger, lærer og sanser i naturens element.

Hvorfor?

Gennem udeliv og naturoplevelser lærer børn om sig selv og den verden, de lever i, og fra forskningen ved man, at ophold i naturen har en positiv effekt på børns trivsel og læring. Læren om naturens planter, dyr, årstider og landskaber.

Naturen er det læringsrum, der indeholder flest variationer og børn, der færdes i det vil blive overdynget med uforudsigelige massive og foranderlige sansemotoriske input, som er med til at udvikle deres hjerne og skabe et solidt fundament for al læring i fremtiden.

Vi ønsker at give børn muligheder for at undersøge og eksperimentere i en tidlig alder og med et særligt blik på naturvidenskab og teknologi. Science er en tilgang, som ligger sig tæt op ad børns naturlige måde at være i verden på – nemlig gennem udforskning og leg.

I Funder Allé Børnehus er missionen at arbejde aktivt med pædagogisk bæredygtighed, hvor vi tilstræber en hverdag, hvor vi sammen med børnene begrænser vores ressourcer, genanvender og mindsker spild, samt lærer børnene om klodens nutidige og fremtidige historie - og inspirere til handlekraft og deltagelse.

Legeplads og udeareal

Legeplads ved Funder Allé Børnehus

Funder Allé Børnehus' legeplads er et kuperet terræn, som understøtter den motoriske udvikling. En legeplads, der også giver mulighed for leg i mindre zoner, hvilket giver en sans af ro og overskuelighed. Legepladsens areal giver mulighed for både små og store børnefællesskaber. På børnehavens areal finder man en stor bålhytte, hvor børnene laver bålmad, og andre kreative ting kan laves i læ og ly for regn og vind.

Vuggestuen får som noget nyt også et bålsted, som de kan indtænke i deres pædagogiske aktiviteter.

Bålhytte

Lokalt forankret

Vi ønsker at skabe et åbent børnehus, hvor dialog, samarbejde og respekten imellem hinanden er vægtet højt. Funder Allé Børnehus er en aktiv deltager i lokalsamfundet i Funder, og derfor ønsker vi også, at vores børn og forældre kan nyde godt af vores legeplads udenfor åbningstid, samt ved særlige lejligheder låne børnehuset.

Ved yderligere spørgsmål - kontakt venligst daglig leder Maj-Britt Byrial Refslund.