Funder Kirkeby Børnehus

Vi er et integreret børnehus, med børn i alderen 0-6 år. Vi er en del af Daginstitutionen 3-Høje.

Vi er en mindre institution beliggende ca. 8 km. fra Silkeborg midtby. Vores hus består af to vuggestuegrupper med 15 børn i hver gruppe og en børnehavegruppe, som er normeret til 25 børn.

Funder Kirkeby Børnehus er bygget i 1999, med en tilbygning i 2008.

Huset er oprindeligt bygget som børnehave, men fra 2016 har huset også rummet vuggestuebørn. Fysisk er huset indrettet, så børnehavebørnene hovedsageligt er på første sal og vuggestuebørnene i stueetagen. Huset er opført med detaljer som særligt lysindfald, væksthus og finske masseovne.

Vores 10.000 kvadratmeter store naturlegeplads stimulerer både krop og sjæl. Her finder man bakkede landskaber, skov, cykelbane, bålplads, klatretræer og meget andet. Legepladsen grænser op til boldbane og marker.

Vi ønsker et udviklende og legende læringsmiljø - et miljø som giver børnene mod på, at være nysgerrige på livet.

Fællesskabet vægtes højt. I Børnehuset skal børnene kunne indgå i såvel små som store fællesskabe, derfor har vi fokus på at guide børnene i, at være aktive deltagere i disse.

Børnenes trivsel og udvikling er et fælles ansvar, derfor bygger forældresamarbejdet på dialog, respekt og åbenhed.

Funder Kirkeby Børnehus

Vi arbejder ud fra Silkeborg Kommunes værdier, Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Lærings- og trivselspolitikken, samt Mindset for inklusion på 0-18 års området.

Vores udgangspunkt er, at alle børn er en del af et fællesskab og samtidigt har brug for at blive set, hørt og forstået, som dem de er.

Det er vigtigt for os, at børnene har ejerskab for og er aktivt deltagende i deres eget liv og at de støttes af troværdige voksne, der sætter retning. Det betyder, at børnene mødes med ro og guidning og at valg og krav er tilpassede og alderssvarende.

Dette styrker barnets selvværd, så det bliver i stand til at mestre livet og dermed kunne indgå i små og store fællesskaber.

Siden er under udarbejdelse

Et velfungerende forældresamarbejde er vigtigt for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg. Barnets læring, udvikling og trivsel er en fælles opgave mellem forældre og personale og bygger på en positiv, åben og ærlig kommunikation. Se overordnet forældresamarbejdspolitik for 3-høje.

Politikker i Daginstitutionen 3-Høje

Samtaler

Når barnet har fået plads i Funder Kirkeby Børnehus inviteres I til en velkomstsamtale. Efter ca. 3 måneder tilbydes I en samtale om, hvordan starten er gået. Herefter tilbydes der samtaler en gang om året.

Alle samtaler er af ca. ½ times varighed og er som udgangspunkt mellem forældre og kontaktpædagog.

Forældremøde

I oktober måned afholdes forældremøde. Dette arrangeres i samarbejde med bestyrelsen, som aflægger beretning og står for valg til ny bestyrelse. Herefter samles vi i de enkelte grupper, hvor personalet fortæller om hverdagen og de pædagogiske overvejelser.

Forældreråd

Ved forældremødet i oktober, er der også valg til forældrerådet. Forældrerådet er et aktivitetsråd, som er med til at arrangere alt fra forældrearbejdsdage til Go’ sommer-fest. Vi mødes 3-4 gange om året – første gang i november, hvor årets arrangementer planlægges.

Trivsel på tværs

I Silkeborg kommune arbejder vi med Trivsel på Tværs. Kort fortalt er det en systematik, som er med til at opspore børns mistrivsel så tidligt som muligt. Systematikken går ud på, at vi to gange årligt trivselsvurderer alle børn.

Se mere om Trivsel på Tværs.

Påklædning

Garderobe

Hvert barn har en garderobeplads med et lille skab.

I garderoben skal der hænge det tøj, der er relevant for årstiden. Vi sender en reminder, når det er tid til varmere tøj eller at flyverdragten kan komme med hjem. Det er vigtigt, at børnene kan røre sig og blive beskidte i det tøj, de har med. Tjek gerne jævnligt om størrelsen på tøj og sko/støvler stadig passer til barnet – som ofte vokser i ryk.

Sørg for at der er ryddet op i garderoben, når I går hjem – ærmer og bukseben skal vende rigtigt, ellers er det svært for børnene at øve sig i at tage tøjet på og samtidig er det en stor hjælp for personalet.

Barnets garderobe skal tømmes hver fredag, så sten, pinde og tegninger kan komme med hjem.

Der skal være navn i alt. Chancen for at bortkommet tøj kommer tilbage til rette ejermand er større, når der er navn i alt.

Kurv

Hvert barn har en kurv til ekstra tøj. I vuggestuen står den på badeværelset og i børnehaven lige oven for trappen.

Der skal ligge mindst et sæt skiftetøj – husk bodystocking/undertøj og gerne flere par strømper.

Børnehavebørn skal selv medbringe bleer – de lægges på badeværelset.

Sygdom

Syge børn modtages ikke i Børnehuset. Som hovedregel skal barnet kunne deltage i alle husets aktiviteter – også leg udenfor.

Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer pr. telefon, så I kan hente jeres barn hjem. Hvis jeres barn får en smitsom sygdom, må I meget gerne underrette os, så vi kan få informeret om sygdommen på vores tavler.

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme.

Sundhedsstyrelsens pjece om børnesygdomme

Informationer

Ved hver gruppe hænger tavler, hvor der informeres om aktuelt fra stuerne. Derudover kommer der også informationer på DayCare

Kostordning

Vi har kostordning i børnehuset. Det betyder, at børnene ikke skal have madpakke med. I køkkenet laver vores køkkendame maden efter sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostsammensætning til småbørn. Vi prioriterer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt.

Se i øvrigt Daginstitutionen 3-højes mad- og måltidspolitik

Solpolitik

Børnene skal smøres med solcreme hjemmefra og personalet smører igen til middag, når UV-indekset er over 3. Er det tale om UV-indeks over 6 skal børnene være i skygge eller indendørs mellem kl. 12.00 og 15.00. Vi benytter solcreme, der er svanemærket og deklareret i samarbejde med Astma – Allergiforbundet. Vi anbefaler, at børnene har solhatte og luftige langærmede bluser med hjemmefra.

Morgensang

Hver mandag kl. 9.45 mødes alle børn og voksne i salen til fælles morgensang.

Fødselsdage

Vi vil gerne holde fødselsdag for barnet i Børnehuset. Vi dækker et fødselsdagsbord, synger fødselsdagssang. Barnet kan medbringe en sund snack, som er i overensstemmelse med vores kostpolitik. Der skal altid laves aftale med personalet om, hvornår og hvordan fødselsdagen afholdes.

Fastelavn

Alle kan komme udklædte – både børn og voksne. Vi slår katten af tønden, synger og spiser tøndens indhold.

Blomstens Dag

Alle børn medbringer en blomst og opfordres til at invitere en voksen eller to – det kan være bedsteforældre, en nabo, en tante eller onkel – som de kan plante blomsten sammen med. Blomsterne plantes i krukker og bede rundt på legepladsen.

Børnehuset serverer en kop kaffe/te samt en bolle.

Go’ sommer-fest

En fredag i juni mødes børn, forældre, søskende og personale og holder en fest, hvor vi ønsker hinanden god sommer. Der er enkelte aktiviteter for børnene, vi spiser sammen og hygger os.

Motionsdag

Fredag inden skolernes efterårsferie mødes vi alle til fælles motionsdag. Aktiviteterne skifter fra år til år, men har altid fokus på at få pulsen op og have det sjovt.

Lygtetur

December måned skydes i gang med en lygtetur. Vi mødes tidligt om morgenen og går en tur i mørket og synger. Børnene har deres lanterner med og forældre og søskende er meget velkomne til at deltage. Efter turen spiser vi morgenmad sammen.

Lucia-optog

Børnehaven går Luciaoptog rundt i hele Børnehuset. De synger luciasangen og deler luciabrød ud.

Julearrangement i kirken

Hvert år inviterer Bo, som er organist i kirken, til et julearrangement i kirken. Efterfølgende går vi hjem og spiser risengrød.

Forældrekaffe

To gange om året er der forældrekaffe. Vi inviterer til at komme og få en kop kaffe og en bolle og få en snak med de andre forældre. Forældrerådet bistår med praktisk hjælp.

God søvn har stor betydning for barnets udvikling. Det er under søvnen, hjernen bearbejder nye indtryk og ny læring. Kroppen hviler og sparer energi, når man sover og hormoner, som har betydning for blandt andet væksten og udviklingen af immunforsvaret, har deres største aktivitet under søvnen.

Barnets søvn om dagen styres af et naturligt behov, og barnet bør derfor have lov til at sove middagslur så længe, det behøver, da nattesøvnen ellers kan blive påvirket negativt.

Det er en myte, at en lang middagslur påvirker barnets søvn om natten, barnet skal derimod sove godt om dagen for at sove godt om natten.

Vi vækker derfor som udgangspunkt ikke børnene, men er gerne behjælpelig med at justere et uhensigtsmæssigt sovemønster.

Børnehavebørn har også mulighed for at sove middagssøvn indenfor. Sengetøj skal medbringes hjemmefra – vi har madras.

En god start i vuggestuen eller børnehaven er vigtigt for barn, forældre og for os. Dette er en fællesopgave som forældre og personale samarbejder om med udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Når I tilbydes en plads i Funder Kirkeby Børnehus, er I velkomne til at ringe og lave en aftale om rundvisning i Børnehuset.

Vuggestuen

En måned inden barnet skal starte i vuggestue, er der mulighed for at komme på korte besøg mandag, onsdag og fredag. Besøget er af ca. ½ times varighed og skal ligge mellem kl. 12.30 og 13.30. Disse besøg giver barnet mulighed for, at få en fornemmelse af de nye rammer, de voksne, børnene, dufte, lyde, og legetøjet. De korte besøg er med til, at gøre barnet trygt og dermed opstarten i vuggestuen lettere.

Den pædagog, der modtager barnet, aftaler tidspunkt for opstartsmøde. Her fortæller forældrene om barnets første tid, vaner og rytmer. Der aftales, hvordan indkøringen/den første tid i vuggestuen skal foregå.

Børnehaven

Barnet har automatisk en plads i børnehaven, hvis det går i vuggestuen og vil som udgangspunkt flytte i børnehave den måned det fylder 3 år.
Indkøring sker løbende frem mod opstart. Barnet kommer på besøg med en voksen fra vuggestuen, måske begynder det at sove til middag på en madras i børnehaven og spise frokost. Vi anbefaler at de første dage i børnehaven er korte, men ellers er der normalt ikke brug for anden indkøring. Hvis barnet ikke går i Børnehuset, aftales det ved opstartssamtale, hvordan indkøringen skal foregå.


Funder Kirkeby Børnehus samarbejder med dagplejen i området. Dagplejebørnene har mulighed for at komme i gæstepasning hos os ved dagplejerens planlagte, længerevarende fravær såsom kurser eller uddannelse. Tankerne bag samarbejdet er at skabe et tilbud om gæstepasning i lokalområdet og derved også styrke overgangen mellem dagpleje og børnehave. Dagplejebørnene deltager på lige fod med vuggestuebørnene i huset. Dog skal dagplejebørnene selv medbringe barnevogn, sengetøj, sele og bleer.

Pjece om gæstedagplejen

Daglig leder Ulla Kær Christensen

Spirerne:

Pædagog: Marianne Michaelsen
Pædagog: Christine Sletterhage (barsel), vikar Sofie Rump 
Pædagogmedhjælper: Elisabeth Jensen (barsel), vikar Alberte Christensen 
Pædagogmedhjælper: Anna Sørensen
Pædagogmedhjælper: Theresia Jørgensen

Valmuerne:

Pædagog: Lone Noesgaard
Pædagog: Janni Eskegaard
PA'er: Christine Hermansen
Pædagogmedhjælper: Nicoline Bredahl

Solsikkerne:

Pædagog: Lisbeth Jensen
Pædagog: Karin Jensen
Pædagog: Nicoline Søderstrøm
Pædagog: Dorthe Jensen 
PA'er: Christina Møller
PA'er: Tina Christensen
Pædagogmedhjælper: Ingerlise Haugaard
Flexmedarbejder - PA'er: Pia Marciniak

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Funder Kirkeby Børnehus

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn