Læs mere om bestyrelsesarbejdet i 3-Høje

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner og dagpleje. Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægter
(Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelserne)