Læs mere om bestyrelsesarbejdet i 3-Høje

 

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i 3-Høje
Funder Kirkeby, Funder, Kragelund, Skægkær og Funder Allé Børnehus

 

 • Institutionslederen, bestyrelsesformanden og næstformand aftaler dagsordenen.
 • Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest1 uge før mødet og dagsorden offentliggøres i det enkelte børnehus. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen kan det ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.

 • Bestyrelsesmedlemmet forpligter sig til at være synlig i egen enhed og modtage spørgsmål fra personale- og forældregruppe.

 • Indkomne spørgsmål fra det enkelte børnehus, håndteres enten i det enkelte børnehus af daglig leder eller på bestyrelsesmøde (der laves en vurdering i forhold til om emnet har fælles relevans for 3-Høje/eller skal behandles i børnehuset).

 • Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de fire børnehuse. Stedet for afholdelse fremgår af dagsordenen. Det pågældende børnehus er referent.

 • Referenten får stillet en bærbar computer til rådighed, som anvendes til referatskrivning. Huset, hvor mødet afvikles sørger for dette.

 • Bestyrelsesmøderne begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.

 • Møderne afholdes på mandage, på det første møde fastsættes mødedatoerne.

 • Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, gives besked til formand eller institutionsleder - i så god tid som muligt.
  Ved afbud er det bestyrelsesmedlemmets eget ansvar at indkalde en suppleant.

 • Suppleanterne er velkommen til at deltage i det konstituerende bestyrelsesmøde – og ellers kun i fravær af bestyrelsesmedlemmet.

 • Bestyrelsesformanden leder mødet. Mødelederens opgave er at sikre at dagsordenen følges og tidsrammen for mødet overholdes, samtidig med at mødet foregår i en god dialog. Hvis tiden skrider, skal mødelederen tage initiativ til at prioritere i dagsordenen eller stramme op på dialogen. Mødelederen sikrer, at konklusionerne opsummeres efter hvert punkt. Mødelederen kan evt. uddelegere nogle af opgaverne.

Forældrebestyrelsen har vedtaget følgende omkring god forældrebestyrelses kultur.

 • Vi arbejder med og ikke imod hinanden
 • Vi holder fokus på sagen
 • Vi hjælper hinanden med at skabe og holde en god stemning
 • Vi holder en god omgangstone og undgår personangreb
 • Vi holder fokus på helheden i institutionen og ikke i særinteresser i det enkelte Børnehus
 • Vi tænker højt sammen og skaber fælles tredje – det er ikke et mål i sig selv at fåret
 • Vi er loyale, når vi går ud af lokalet og spreder ikke rygter om hinanden også selv om vi naturligvis kan være uenige

 

Revideret november 2019

 

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner og dagpleje. Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægter
(Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelserne)

Daginstitutionen 3-Højes bestyrelse består af repræsentanter fra alle enheder.

Institutionsleder Annette Frederiksensen, tlf.nr.: 23638523, mail: afr@silkeborg.dk

Funder Børnehus:

Betina Brender, tlf.nr.: 25714292, mail: betinabrender@gmail.com

Lea Skovgård, tlf.nr.: 29929985, mail: leaskovgaard@hotmail.com

Marie B. Skibsted, tlf.nr.: 30256133, mail: marieskibsted@gmail.com

Michael K. Olsen, tlf.nr.: 25209663, mail: michaelkvistolsen@hotmail.com

Funder Kirkeby Børnehus:

Mona Jakobsen, tlf.nr.: 25324180, mail: mona_jakobsen@hotmail.com

Rikke Frost, tlf.nr.: 22533811, mail: rikke_aaberg@hotmail.com

Kragelund Børnehus:

Christian Villadsen, tlf.nr.: 27582124, mail: christianvilladsen@hotmail.com

Skægkær Børnehus:

Formand Cebrina Djurslev, tlf.nr.: 41608004, mail: cdjurslev@gmail.com

Morten Dremark-Larsen, mail: mdl@dremark.dk

Funder Allé Børnehus:

Kathrine Heidemann, tlf.nr.: 28181372, mail: kathrine_heidemann@hotmail.com

               

 

 

Der vil løbende komme referater fra Daginstitutionen 3-Højes forældrebestyrelsesmøder.

Husk at du kan tilmelde dig nyhedsservice så du automatisk modtager en mail når der kommer et nyt referat.

2021

Maj

Marts

2020

August

Februar

2019

November 

August

Maj 

Februar