Daginstitutionen 3-Høje

Daginstitutionen 3-Høje er opdelt i fire børnehuse med hver sin geografiske placering midt i den skønne midtjyske natur. Alle relativ tæt på Silkeborg Midtby.

Vi befinder os i en egn med en spændende historie, blandt andet med en del gravhøje.
Højene har givet inspiration til institutionens navn.

De fire børnehuse er henholdsvis Funder Børnehus, Skægkær Børnehus, Funder Kirkeby Børnehus og Kragelund Børnehus.

Fælles for de fire enheder er, at de er placeret i hvert sit aktive landsbymiljø med dagplejere og en lokal skole i nærheden.

Vi lægger stor vægt på, at der er en god stemning i Daginstitutionen 3-Høje, som en forudsætning for, at børnene oplever nærvær og føler sig trygge.
Den gode stemning er også forudsætningen for, at børnene er i et læringsmiljø, hvor de udvikler sig.

Overordnet set er Daginstitutionen 3-Høje organiseret med en forældrebestyrelse, en institutionsleder og en daglig leder i hver af enhederne.

Pædagogikken er skabt med udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Lov om Læreplaner samt Silkeborg Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Gå på opdagelse i menuen til venstre og læs mere om Daginstitutionen 3-Høje og om hver af de fire enheder.