AULA

Aula er et supplement til den daglige kommunikation mellem hjem og daginstitution.

 

Vi er startet op med AULA i januar måned, og da vi er i en implementeringsfase, kan anvendelsen af AULA opleves forskelligt i de enkelte børnehuse i vores institution.

Aula har flere funktioner:

 

Komme/gå systemHer skal børn dagligt checkes ind og ud. Ligeledes kan forældre skrive hvem, der henter barnet, hvornår barnet skal hjem og skrive hvis barnet enten har en fridag/ferie eller er syg.

Beskeder

Der skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument.

Billeder

Det enkelte børnehus kan lægge billeder op, så forældre kan se hvad der foregår i børnehuset. Ligeledes kan billeder bruges til en daglig snak i hjemmet om hvad der er sket i dag.

Aulaplatformen skal anvendes lige fra barnets opstart i daginstitution og til barnet forlader folkeskolen.

Når barnet er tilmeldt et pasningstilbud, kan forældre logge ind via Nem Id på aula.dk og oprette sig selv som bruger og registrere barnets stamdata.

Aula - Anvendelsesstrategier

Læs mere om AULA