Grundlag

Sund kost i dagligdagen er med til at skabe glade, aktive og sunde børn.

Bestyrelsen finder det derfor naturligt at Fødevarestyrelsens officielle kostråd, ”De 10 kostråd til børn mellem ½ - 6 år” danner grundlag for mad - og måltidspolitikken i Daginstitutionen 3-Høje1.

En af anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen er, at indtaget af sukker holdes lavt. Bestyrelsen har derfor besluttet at indføre nul - sukker politik, således at vi som forældre selv kan disponere over hvor mange søde sager vores børn indtager.

Nul-sukker-politikken indebærer at kage, is, saft m.m. og disses sukkerfrie varianter, ikke serveres i institutionernes åbningstid.

At også sukkerfri ’søde-sager’ frabedes, skyldes et ønske om at lære børnene at hygge og fejre mærkedage i hverdagene på sund vis og med et andet fokus end mad.

Baggrund

Der er mange problematikker i kølvandet på forkert kost, heriblandt overvægt. Overvægt blandt børn i Danmark er i 2018 opgjort til 20 %, og skyldes primært for stort indtag af fastfood og sukker. Næsten 80% af danske børns sukkerindtag kommer fra is, kager, slik, sodavand og saft.

Målsætning

 • At give børnene sunde og varierende madvaner og sammen med forældrene sikre, at de får dækket deres ernæringsmæssige behov.
 • At sikre at den mad vi serverer i børnehaven har en høj kvalitet.
 • At bruge sæsonens råvarer, hvilket giver en større variation og indeholder en større mængde vitaminer end råvarer uden for sæson. Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt.
 • At gøre børnene nysgerrige og madmodige på nye og spændende retter.
 • At arbejde bevidst med måltiderne, hvor børnene inddrages i tilberedning af maden, hvor det er muligt og i borddækningen, som et pædagogisk redskab.

Pædagogiske målsætninger

Der er fokus på god hygiejne og derfor vasker vi altid hænderne inden vi spiser. Det gælder både store og små.

 • Vi ønsker at skabe en hyggelig, rolig og rar atmosfære omkring måltidet.
 • Vi vil gerne medvirke til, at børnene lærer de grundlæggende gode og sunde spisevaner.
 • Vi smager på maden og er beviste om, at der tales positivt om maden.
 • Vi støtter op om god bordskik, hvor børnene lærer at sende maden videre, spise med kniv og gaffel, og smøre deres egen mad.
 • Vi vil inddrage børnene i den fælles oprydning efter måltidet.

Personalet

I Daginstitutionen 3-Høje er køkkenpersonalet faguddannet. De har det daglige ansvar for at kosten lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for sund mad til børn.

Madplan

Hver uge kan madplanen ses på AULA.

Praktisk

Der serveres dagligt morgenmad, frokost og 2 mellemmåltider (formiddag og eftermiddag).

 • Morgenmad består i børnehaverne af havregryn, rosiner og mælk. I vuggestuerne serveres havregrød. Morgenmad tilbydes fra 6.30-7.00.
 • Frokosten består af varm/lune retter, rugbrød og tilbehør samt gnavegrønt.
 • Formiddags- og eftermiddagsmad består af frugt og grønt samt brød.
 • Børn med f.eks. lægedokumenteret allergi, sygdom eller andet, vil vi forsøge at tage hensyn til i samarbejde med forældrene.
 • Det frabedes, at børn selv medbringer morgenmad, madpakker, frugt o.l. i institutionerne.

Fødselsdage

Børnene deltager i mange fødselsdage om året, og også ved disse lejligheder er institutionens nul-sukker politik gældende, både ved fødselsdage afholdt i institutionen og i hjemmene indenfor institutionens åbningstid. (Forældrebestyrelsen har besluttet at dette ikke er gældende i Kragelund Børnehus og Skægkær Børnehus, hvor det er tilladt at servere lidt sødt -  men vi opfordre stadig til nul-sukker). 

Hvis fødselsdagen afholdes i forbindelse med de normale måltider, anbefaler vi, at der tages hensyn til, at måltidet er mættende og kan erstatte måltidet i institutionen.

Forældrene og personalet laver aftale om, hvordan barnets fødselsdag skal fejres, og hvad der kan serveres.

 

ALT OM KOST kan du bl.a. læse om De officelle Kostråd.