Videoer og billeder

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger.

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede med identificerbare personer er derfor oplysninger om disse personer.

Man skal derfor leve op til de databeskyttelsesretlige regler, når man offentliggør billeder på internettet. Det kommer an på en konkret vurdering, om et billede lovligt kan offentliggøres eller ej. Det er i første omgang den, der lægger billedet op (den dataansvarlige), der skal overveje, om offentliggørelsen af billedet er lovlig.

Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man tænke på, at børn skal gives en særlig beskyttelse, fordi de oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med behandling af personoplysninger.

Vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede, vil desuden variere alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet.

Det kan f.eks. være gæster til en koncert, legende børn i en børnehave eller besøgende i Zoologisk have.

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer.

Det kan f.eks. være et gruppebillede.

I kan læse mere på Datatilsynet hjemmeside.

I Daginstitutionen 3-Høje har vi udarbejdet en blanket, hvorpå forældre kan give tilladelse til at medarbejderne må tage foto, filme børnene
og bruge det til formidling af enhedernes pædagogiske arbejde. Denne blanket udleveres ved opstart. 

Når forældre oprettes i Aula giver de samtykke til, om der må ligges billeder op af deres barn i Aula. Når personalet ligger portrætbilleder på Aula ”tagges” børnene og de billeder med børn som ikke må fotograferes forsvinder automatisk.