Inklusionsnetværk

I 3-Høje har vi vores eget inklusionsnetværk, hvor vi sikrer, at Silkeborg Kommunes Mindset for Inklusion bliver en større del af den daglige praksis med udgangspunkt i Den Nye Styrkede Læreplan og Trivsel på Tværs.

Baggrund

I 3-Høje har vi vores eget inklusionsnetværk, hvor vi sikrer, at Silkeborg Kommunes Mindset for Inklusion bliver en større del af den daglige praksis med udgangspunkt i Den Nye Styrkede Læreplan og Trivsel på Tværs. Netværket sikrer en tidlig indsats med mulighed for sparring, observationer mv.

Inklusionsnetværket er et internt netværk i 3-Høje, hvor hvert børnehus deltager med minimum en pædagog. Netværket består lige nu af 6 pædagoger fra både børnehave og vuggestue samt en daglig leder.

Formål

  • At sikre sammenhæng og helhed i inklusionsarbejdet
  • At understøtte en tidlig indsats
  • At sikre et konstruktivt fag- og tværfagligt samarbejde
  • At kaste nyt lys og perspektiver på de udfordringer vores kollegaer møder
  • At skabe tilpas forstyrrelse i forhold til udvikling af den pædagogiske praksis

Praksis

Inklusionsnetværkets arbejde dækker over en bred vifte af opgaver og kan omhandle alt fra børnehusenes rammer og struktur, organisering af det pædagogiske arbejde, de store og små børnefællesskaber, samt sikringen af det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Til vores arbejde gør vi brug af observationer, sparring, sidemandsoplæring mv.

Det er helt essentielt for os, at vores arbejde med vores kollegaer bygger på et fundament af ligeværd og fælles ansvar. Netværket mødes derfor en gang om måneden, hvor vi sparrer med hinanden og inklusionsopgaverne fordeles på tværs af 3-høje ud fra netværkets kompetencer.

Som netværk får vi sparring fra andre faggrupper og deltager i kurser, der bidrager til at højne vores faglighed og give ny viden til netværket og det øvrige personale.

Forældresamarbejde

I 3-høje vægter vi et godt forældresamarbejde båret af tillid og respekt. Det betyder, at I, som forældre, vil blive orienteret om og eventuelt inddraget i inklusionsarbejdet, såfremt inklusionsopgaven specifikt omhandler jeres barn. I tilfælde hvor udfordringer går på en børnegruppe, strukturering og organisering af den pædagogiske praksis eller lignende, vil I som udgangspunkt ikke blive orienteret. Her anses inklusionsarbejdet for at være en del af den daglige praksis på lige fod med de pædagogiske aktiviteter og udviklingen af den pædagogiske faglighed generelt.

I de tilfælde, hvor inklusionsarbejdet danner led i et tværfagligt samarbejde, såsom fokusmøder og netværksmøder, følger vores arbejde børnene.

Nyttige links:

Silkeborg Kommunes Mindset for Inklusion:

https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Mindset-for-inklusion

Trivsel på Tværs:

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/Trivsel-paa-tvaers