I Silkeborg kommune er det besluttet at de digitale medier skal være en del af børnenes dannelse. 

 

I 3-høje har vi et mediepædagogisk netværk på tværs af børnehusene.

Netværket mødes 3 x om året, hvor vi sparrer og inspirerer hinanden i forhold til det mediepædagogiske arbejde i børne og voksen højde.

 

I 3-høje indgår it og medier som en aktiv og naturlig del af børnenes leg og læring.  

 

Der tages udgangspunkt i Silkeborg kommunes digitale mediekufferter som institutionerne, kan reservere til brug i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.