Netværk for sprogansvarlige

Hvert af børnehusene i 3-høje har en sprogansvarlig som er tovholder for udvikling af det lokale sprogarbejde og vidensdeling med resten af personalegruppen.

Det indebærer bl.a. at koordinere dialogisk læsning i små grupper, uddeling af Sproggaven og samarbejde med tale-høre-konsulent.

 

Den sprogansvarlige er ligeledes tovholder ift. sprogvurderinger. I en 3-årig forsøgsperiode sprogvurderer vi alle 3-årige og alle skolestarter.

 

De sprogansvarlige i 3-høje mødes 3 gange om året for at dele erfaringer, evaluere og implementere tiltag.