Gennemtænkt pædagogik kommer børnene til gode, derfor er vi bevidste om de læringsmiljøer vi skaber for vores børn.

Vi tager udgangspunkt i det hele barn og personalet støtter og udfordrer barnets nysgerrighed og lyst til læring.

Læringen foregår både i de planlagte aktiviteter og i de spontant opståede oplevelser og lege. I enhederne skaber og understøtter vi situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og forankring.

Der er fokus på alle barnets potentialer og kompetencer. De pædagogiske miljøer tager hensyn til børns forskellige forudsætninger og muligheder.

Læs mere om de læreplanstemaer vi arbejder med i Daginstitutionen 3-Høje

Læs her hvordan vi arbejder vi med "Den styrkede pædagogiske læreplan"