Skægkær Børnehus

I Skægkær Børnehus arbejder vi med forskellige læreplanstemaer. Læs mere under de enkelte temaer.

I Skægkær Børnehus arbejde vi med Silkeborg Kommunes overordnet læreplaner.

 • Natur- og naturfænomener
 • Sprog
 • Sociale kompetencer
 • Kulturelle udtryksformer
 • Barnets alsidige udvikling
 • Bevægelse

For at kunne komme i dybden med ovenstående læreplanstemaer, er det vigtig for os med tid og fordybelse.

I løbet af et barns børnehavetid, vil det dybdegående komme igennem de forskellige lærerplaner. Dog arbejdes der også med de forskellige lærerplanstemaer igennem de pædagogiske aktiviteter.

Fordelingen af læreplanstemaer fra august 2016 til juli 2019

 • August til jul 2016: Sociale kompetencer
 • Januar til juli 2017: Kulturelle udtryksformer
 • August til jul 2017: Sprog
 • Januar til juli 2018: Barnets alsidige udvikling
 • August til jul 2018: Krop og bevægelse
 • Januar til juli 2019: Natur og naturfænomener