Politikker

Vi arbejder til stadighed med politikker på udvalgte områder.
Det er et arbejde der foregår i samarbejde mellem forældrebestyrelse, medarbejdere og ledelsen.

Børn

Læs mere om vores politikker

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnene er dagligt på legepladsen, på gåture i nærmiljøet, udflugter med bus.
Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Læs den overordnede udepolitik i Silkeborg Kommune (PDF).

Baggrund

Daginstitutionen 3-Høje består af fem børnehuse, henholdsvis Funder Børnehus, Skægkær Børnehus, Funder Kirkeby Børnehus, Kragelund Børnehus og Funder Allé Børnehus.
Fælles for de fem Børnehuse er, at de er placeret i hvert sit aktive landsbymiljø med dagplejere og en lokal skole i nærheden.

Med Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på vores børns trivsel. Det betyder, at vi regelmæssigt vil trivselsvurdere alle børn i alderen 0-6 år, og dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel endnu tidligere.

I 3-Høje er forældrene nøglen til at børns læring og trivsel. Det er derfor vigtigt med et godt samarbejde mellem de voksne i Børnehusene og forældrene.

Forældrene spiller en væsentlig rolle i forhold til at understøtte fællesskabet og udviklingen i børnegruppen.
Et velfungerende forældresamarbejde kan være med til at løfte sammenholdet blandt børnene.

Samarbejdet forgår på mange måder, lige fra den daglige kontakt i forbindelse med at barnet afleveres eller hentes, og til strukturerede samtaler.

Mål

Forældresamarbejdet er vigtig for, at børn og forældre oplever et udviklende læringsmiljøer.
Vi forsøger, at tydeliggøre den pædagogiske praksis, dels gennem skriftlig dokumentation, velkomstpjece, hjemmeside og nyhedsbreve, dels gennem den
daglige snak, samtaler og på det årlige forældremøder.

Daginstitutionen 3-Høje har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en fælles kostpolitik for alle fem børnehuse.

Sund kost i dagligdagen er med til at skabe glade, aktive og sunde børn.

Bestyrelsen finder det derfor naturligt at Fødevarestyrelsens officielle kostråd, "De 10 kostråd til børn mellem ½ - 6 år"
danner grundlag for mad - og måltidspolitikken i Daginstitutionen 3-Høje.  

Kostpolitikken for Daginstitutionen 3-Høje.

I Daginstitutionen 3-Høje er vores udgangspunkt hvordan, vi kan hjælpe og støtte barnet - og hvordan, vi kan hjælpe forældrene med at tackle barnets reaktion på den nye situation. Det er vigtigt, at vi har ekstra fokus på at give barnet tryghed, da det føles utrygt for barnet, at familien er i opbrud og ikke fungerer, som barnet kender den.

I en sådan situation vil institutionen ofte være det kendte og trygge i barnets hverdag. Det er vigtigt, at primærpædagogen taler med barnet om de følelser, der er opstået i barnet ved, at mor og far ikke længere er sammen. Barnet skal vide, at det kan betro sig til en voksen. Den nære omsorg og fortroligheden mellem barnet og de voksne kan hjælpe barnet gennem skilsmissen.

Det er vigtigt, at der bliver sat ord på de følelser barnet rummer, ligesom at barnet skal have hjælp til at fortælle om den nye situation til de andre børn på stuen. Det er primærpædagogen, i samarbejde med stuens personale, der har hovedansvaret for barnets trivsel i institutionen. Såfremt der er bekymring for denne trivsel, tages der sammen med ledelsen initiativ til øget forældresamarbejde.

Forældresamarbejdet i forhold til skilsmisser er, at vi samarbejder om barnet og dets reaktioner på skilsmissen. Vi kan ikke hjælpe forældre med deres voksenproblemer, men kan henvise dem til instanser, hvor de kan få hjælp – eks. kommunens familierådgivere. I forbindelse med forældres meddelelse om en forestående skilsmisse er det primærpædagogen, der er hovedansvarlig for forældrekontakten.

Vi tilbyder forældrene en afklaringssamtale indenfor kort tid efter, at institutionen har fået beskeden med udgangspunkt i spørgsmålene: "Har barnet fået besked? Hvad er der sagt til barnet?" og ”Hvordan har barnet reageret?" Efter 2-3 måneder vil forældrene blive tilbudt en opfølgnings samtale. Her vil vi tale om hvordan, det går i institutionen og hvordan, forældrene oplever deres barns reaktion.

Få overblik over, hvordan vi arbejder med børn fra 0-18 år i Silkeborg Kommune. 

Der er forskellige strategier og politikker. Nogle gælder for alle børn, mens andre kun gælder for særlige grupper eller områder. 

Silkeborg Kommunes politikker og strategier på 0-18 års området.