Skip til hoved indholdet
    Hjem Funder Kirkeby Børnehus

Funder Kirkeby Børnehus

Velkommen til Funder Kirkeby Børnehus

Vi er et mindre integreret børnehus, med 26 vuggestuebørn i to aldersintegrerede grupper og 40 børnehave i aldersopdelte grupper.

Huset er oprindeligt bygget som børnehave, men fra 2016 har huset også rummet vuggestuebørn. Vores hus er indrettet, så børnehavebørnene hovedsageligt er på første sal og vuggestuebørnene i stueetagen. Huset er opført med særlige detaljer som buede vægge, regnvandsrør og et stort lyst vaksthus.

På vores 10.000 kvardratmeter store legeplads har vi både kuperet rerræn, græsareal, skov, cykelbane, bålplads, klatretræer og meget andet. Legepladsen grænser op til boldbane og marker.

I vores pædagogiske praksis har vi fokus på et udviklende læringsmiljø - hvor leg og børnefællesskaber er højt prioriteret.

Læs mere om Funder Kirkeby Børnehus

I vores daglige pædagogiske praksis er vi inspireret af en neuropædagogisk tilgang, som tager udgangspunkt i barnets sansemæssige, følelsesmæssige og kognitive udvikling.

I den neuropædagogiske tilgang spiller leg en vigtig rolle. Legen er en grundsten i børnenes liv. Gennem legen udvikler de sig i samspil med andre og får forståelse for både sig selv og deres omgivelser.

Derfor prioriterer vi leg og en legende tilgang og ved, at det kræver voksne, der er bevidste om, hvordan legen inspireres og understøttes uanset, om der er tale om børneinitieret leg eller en planlagt aktivitet.

Det er den voksnes rolle at skabe rammer, så alle børn kan deltage i leg på en måde, der giver en følelse af samhørighed i fællesskabet.

Et stærkt børnefællesskab er vigtigt for alle børns dannelse og trivsel. Vores udgangspunkt er, at alle børn skal være en del af et fællesskab og samtidig har brug for at blive mødt og forstået, som dem der er.

I børnehusets hverdag involveres børn naturligt i små og store fællesskaber med jævnaldrende. Derfor er vores fokus at guide børnene i deltagelse, så fællesskabet er et trygt sted for alle.

Det er vigtigt for os, at børnene har ejerskab for og er aktivt deltagende i deres eget liv og at de støttes af troværdige voksne, der sætter retning. Det betyder, at børnene mødes med ro og guidning og at valg og krav er tilpassede og alderssvarende.

En god start i vuggestuen eller børnehaven er vigtigt for barn, forældre og for os. Dette er en fællesopgave som forældre og personale samarbejder om med udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Når I tilbydes en plads i Funder Kirkeby Børnehus, er I velkomne til at ringe og lave en aftale om rundvisning i Børnehuset.

Vuggestuen

En måned inden barnet skal starte i vuggestue, er der mulighed for at komme på korte besøg mandag, onsdag og fredag. Besøget er af ca. ½ times varighed og skal ligge mellem kl. 12.30 og 13.30. Disse besøg giver barnet mulighed for, at få en fornemmelse af de nye rammer, de voksne, børnene, dufte, lyde, og legetøjet. De korte besøg er med til, at gøre barnet trygt og dermed opstarten i vuggestuen lettere.

Den pædagog, der modtager barnet, aftaler tidspunkt for opstartsmøde. Her fortæller forældrene om barnets første tid, vaner og rytmer. Der aftales, hvordan indkøringen/den første tid i vuggestuen skal foregå.

Børnehaven

Barnet har automatisk en plads i børnehaven, hvis det går i vuggestuen og vil som udgangspunkt flytte i børnehave den måned det fylder 3 år.
Indkøring sker løbende frem mod opstart. Barnet kommer på besøg med en voksen fra vuggestuen, måske begynder det at sove til middag på en madras i børnehaven og spise frokost. Vi anbefaler at de første dage i børnehaven er korte, men ellers er der normalt ikke brug for anden indkøring. Hvis barnet ikke går i Børnehuset, aftales det ved opstartssamtale, hvordan indkøringen skal foregå.

Garderobe

Hvert barn har en garderobeplads med et lille skab.

I garderoben skal der hænge det tøj, der er relevant for årstiden. Vi sender en reminder, når det er tid til varmere tøj eller at flyverdragten kan komme med hjem. Det er vigtigt, at børnene kan røre sig og blive beskidte i det tøj, de har med.  Børn vokser ofte i ryk, så tjek jævnligt om størrelsen på tøj og sko/støvler stadig passer til barnet.

Der skal være navn i alt. Chancen for at bortkommet tøj kommer tilbage til rette ejermand er større, når der er navn i alt.

Sørg for at der er ryddet op i garderoben, når i går hjem - ærmer og bukseben skal vende rigtigt, ellers er det svært for børnene at øve sig i tage tøjet på og samtidig er det en stor hjælp for personalet.

Barnets garderobe skal tømmes helt hver fredag. Sten, pinde og tegninger skal med hjem hver dag.

Kurv

Hvert barn har en kurv til ekstra tøj. I vuggestuen står den på badeværelset og i børnehaven står den i garderoben

Der skal ligge mindst et sæt skiftetøj – husk bodystocking/undertøj og gerne flere par strømper.

Børnehavebørn skal selv medbringe bleer – de lægges i kurven.

Sygdom

Syge børn modtages ikke i Børnehuset. Som hovedregel skal barnet kunne deltage i alle husets aktiviteter – også leg udenfor.

Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer pr. telefon, så I kan hente jeres barn hjem. Hvis jeres barn får en smitsom sygdom, må I meget gerne underrette os, så vi kan få informeret om sygdommen på AULA

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme.

Søvn

Vuggestuebørn sover i krybber udenfor og børnehavebørn, der har brug for en middagssøvn, sover på madras indenfor.

Vi vækker derfor som udgangspunkt ikke børnene, men er behjælpelig med at juserer et uhensigtsmæssigt søvnmønser

Informationer

Aktuelle informationer skrives på AULA

Kostordning

Vi har kostordning i børnehuset. Det betyder, at børnene ikke skal have madpakke med. I køkkenet laver vores køkkendame maden efter sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostsammensætning til småbørn. Vi prioriterer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt.

 

Siden er under opbygning

Morgensang

Hver mandag kl. 9.45 mødes alle børn og voksne udenfor eller på Spirestuen til fælles morgensang.

Fødselsdage

Vi vil gerne holde fødselsdag for barnet i Børnehuset. Vi dækker et fødselsdagsbord, synger fødselsdagssang. Barnet kan medbringe en sund snack, som er i overensstemmelse med vores kostpolitik. Der skal altid laves aftale med personalet om, hvornår og hvordan fødselsdagen afholdes.

Fastelavn

Alle kan komme udklædte – både børn og voksne. Vi slår katten af tønden, synger og spiser tøndens indhold.

Blomstens Dag

Alle børnehavebørn medbringer en blomst og opfordres til at invitere en voksen eller to - det kan være bedsteforældre, en nabo, en tante eller onkel - som de kan plante blomsten sammen med. Vuggestuebørnene medbringer også en blomst som plantes samme formiddag med personalet.

Heldagsudflugt

Hele børnehuset tager på tur til Påruplejren, hvor vi understøtter fællesskanet med en hel dag med fælles oplevelser på tværs af børnehave og vuggestue. Dagen sluttes af med forældredeltagelse.

Motionsuge

Uge 41 har hele huset fokus på krop og bevægelse. Aktiviteterne skifter fra år til år, men har altid fokus på at få pulsen op og have det sjovt. Fredag afholder vi fælles motionsløb.

Lygtetur

Sidste fredag i november mødes børn, forældre og personale til lygtetur. Tidligt om morgenen går vi tur i mørket og synger. Børnene har deres lanterner med.

Lucia-optog

Børnehaven går Luciaoptog rundt i hele børnehuset. De synger luciasangen og deler luciabrød ud.

Julearrangement i kirken

Hvert år i december er vi inviteret over i kirken til julearrangement. Efterfølgende går vi hjem og spiser risengrød.

Forældrekaffe

To gange om året er der forældrekaffe. Forældrene medbringer en kaffekurv og har mulighed for at få en snak med de andre forældre. Forældrerådet bistår med praktisk hjælp.

Et velfungerende forældresamarbejde er vigtigt for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg. Barnets læring, udvikling og trivsel er en fælles opgave mellem forældre og personale og bygger på en positiv, åben og ærlig kommunikation. 

Samtaler

Når barnet har fået plads i Funder Kirkeby Børnehus inviteres I til en velkomstsamtale. Efter ca. 3 måneder tilbydes I en samtale om, hvordan starten er gået. Herefter tilbydes der samtaler en gang om året.

Alle samtaler er af ca. ½ times varighed og er som udgangspunkt mellem forældre og kontaktpædagog.

Forældremøde

I oktober måned afholdes forældremøde. Dette arrangeres i samarbejde med bestyrelsen, som aflægger beretning og står for valg til ny bestyrelse. Herefter samles vi i de enkelte grupper, hvor personalet fortæller om hverdagen og de pædagogiske overvejelser.

Forældreråd

Ved forældremødet i oktober, er der også valg til forældrerådet. Forældrerådet er et aktivitetsråd, som er med til at arrangere alt fra forældrearbejdsdage til Go’ sommer-fest. Vi mødes 3-4 gange om året – første gang i november, hvor årets arrangementer planlægges.

Trivsel på tværs

I Silkeborg kommune arbejder vi med Trivsel på Tværs. Kort fortalt er det en systematik, som er med til at opspore børns mistrivsel så tidligt som muligt. Systematikken går ud på, at vi to gange årligt trivselsvurderer alle børn.

 

Ulla Kær Christensen

Daglig leder

+4524208359

UllaKaer.Christensen@silkeborg.dk

Daginstitutionen 3-Høje

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt