Skip til hoved indholdet
    Hjem Kragelund Børnehus

Kragelund Børnehus

Velkommen til Kragelund Børnehus. Vi er et aldersintegreret børnehus (0-6 årige) som ligger i landsbyen Kragelund. Vi er en del af Daginstitutionen 3-høje.

Vores bærende og grundlæggende pædagogiske principper er tryghed, selvværd og nærvær.

Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og børnehuset skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dialog og tæt daglig kontakt er med til, at skabe et udviklende, lærerende og trygt miljø for børnene.

Børnehuset er aldersopdelt med fire basisgrupper, hvoraf den ene er en vuggestuegruppe. Derudover er børnehuset indrettet i forskellige legemiljøer, som hver især appellerer til forskellige lege og aktiviteter.

I børnehuset arbejder vi hele tiden på, at skabe legemiljøer som har børnenes interesse, men samtidig også fremmer deres alsidige udvikling.

Vi arbejder målrettet med børnefællesskaber og inklusion. Vi tror på, at forskellighed er en styrke og at alle børn har brug for, at blive set, hørt og forstået, som dem de er. Det er nemlig med til, at styrke børnefællesskaberne og sikre at børnene oplever samhørighed.

Dagplejen er hver anden fredag en del af børnehuset. Igennem dette arbejde understøtter vi vores grundlæggende pædagogiske principper om nærvær og tryghed. Kommende børnehavebørn lærer således huset og de voksne at kende.

Kragelund Børnehus ligger i udkanten af Kragelund, i den vestlige del af Silkeborg kommune. Børnehuset åbnede i marts 2001, de nuværende bygninger er fra 2010.

Vi har en stor legeplads, skov, marker og sportsplads i nærheden, som vi gør brug af.

Vi har et tæt samarbejde med skolen, hvor vi har fokus på den gode overgang, fra børnehave til skole/SFO.

Om Kragelund Børnehus

Velkommen til 6 gode år.

Vi er et aldersopdelt børnehus, med 4 basisgrupper. 
Børnehavegrupperne: Spirerne, Lopperne, Myrerne.
Vuggestuegruppen: Minimyrerne.

Børnehuset er normeret til 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Hver gruppe har tilknyttet primært personale, som står for strukturarbejdet samt planlægning af aktiviteter.

Når tiden for opstart i børnehuset nærmer sig, tager personalet kontakt til jer, hvor I tilbydes at komme på besøg i institutionen med jeres barn. Hensigten med dette besøg er, at I og jeres barn får kendskab til personalet, de andre børn, de fysiske rammer osv. Skal dit barn starte i vuggestuen afholdes der desuden en opstartssamtale, uden barnet, hvor hensigten er en uddybende samtale omkring jeres barns vaner og rutiner. I er desuden meget velkomme til at besøge og bruge legepladsen i weekenden. Det betyder meget for en god opstart at barnet er bekendt med sine nye omgivelser.

Det er også det primære personale der står for modtagelsen af nye børn og forældresamtaler. Da vi er et lille hus, prioriterer vi også, at alle børn er trygge ved alle voksne.

Tirsdag er vores "På tværs dag", hvor vi arbejder på tværs af basisgrupperne og dermed også alder.

Hver fredag mødes hele børnehuset til fællessang, hvor vi synger og laver rytmik sammen. Dagplejen deltager, når de er i huset.

Kl. 6.30: Børnehuset åbner og der er tilbud om morgenmad frem til 7:00 i cafeen. Vi serverer havregryn, med rosiner og mælk.

Vi har en fast morgenåbner alle ugens dage. Så det er derfor det samme trygge og rolige morgenritual, som møder børnene hver morgen.

Kl. 7.15: Minimyrerne går i vuggestuen.

Kl. 8.30: Samling og formiddagsmad i grupperne. Vi vil rigtig gerne appellere til, at børnene er der inden samlingen begynder.

Til samling vil vi gennemgå dagens program visuelt på en tavle sammen med børnene. Vi bruger også denne samling til, at arbejde med børnenes sprogudvikling. Vi læser højt fra bøger, synger sange, øver rim og remser eller spiller skuespil, alt sammen aktiviteter som er med til, at styrke børnene i deres sproglige kompetencer.

Kl. 9.00: Leg og aktiviteter, både ude og inde.

Kl. 11.00: Oprydning og fingervask.

Kl. 11.15: Vi spiser frokost. Vi følger Daginstitutionen 3-Højes kostpolitik. Se madplanen på tavlen eller AULA. Samværet omkring måltidet er en vigtig del af vores pædagogik i børnehuset. Derfor vægter vi også, at det skal være rart og hyggeligt, at spise mad og der skal være tid nok. I børnehavegrupperne arbejder vi med en dukseordning. Duksen står for, at hente vogn, dække bord og sige værsgo, når maden er klar.

Kl. 12.00: Efter frokost sover de fleste vuggestuebørn til middag og børnehavebørnene tilstræber at være ude på vores dejlige legeplads, lige efter frokost året rundt. Inden børnene går ud på legepladsen snakker vi med dem om, hvad de vil lege derude i dag, og om de har nogle ønsker til ting, de gerne vil have ud af skuret. Børnene går på toilettet inden de skal ud og lege.

De voksne afholder på skift pause, når børnene er kommet på legepladsen.

Kl. 13:30: Samles børnene i deres grupper og spiser eftermiddagsmad (frugt og brød). Mens vi spiser snakker vi om, hvad vi har lavet i dag og hvem man har leget med. Hvis vejret er til det, spiser vi vores eftermiddagsmad på legepladsen.

Kl. 14.00: Lege og aktiviteter fortsætter ude eller inde frem til, at børnene bliver hentet. Når børnene bliver hentet, hjælper de med at rydde op, der hvor de har leget. Det er nemlig en god måde for børnene at forstå, at nu slutter dagen i børnehuset.

Kl. 15.30: Vuggestuen- og børnehavebørnene samles, enten ude på legepladsen eller i fællesrummet, alt efter hvad der giver mening.

Kl. 16.00: De sidste børn mødes i cafeen og det er tid til, at få lidt ro på og runde dagen af.

Kl. 16.45: Lukker børnehuset (fredag lukker vi kl. 16:30).

Fastelavn

Børnene slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Vi vil lege nogle fastelavnslege og synge. Forældre er velkommen til at deltage.

Arbejdsdag

Sankthans aften

Vi laver et bål og får sendt heksen godt af sted.

Bedsteforældredag

I september inviteres bedsteforældrene til at "gå i børnehave/vuggestue" med børnebørnene og få et indblik i børnenes hverdag.

Forældremøde

Hvert år sidst i oktober er der forældremøde med valg til bestyrelsen. Inden valget vil bestyrelsen aflægge beretning, der kan være indlæg fra børnehuset af forskellige karakter, personalet fortæller lidt om, hvad der rører sig lige nu i børnehuset, og der er mulighed for at tage forskellige emner op.

Lygtetur

Den første fredag i december mødes vi tidligt - mens det endnu er mørkt - og går en tur i den friske december luft. Herefter samles vi i børnehaven og spiser morgenmad alle sammen. Herefter tager forældrene på arbejde og søskende i skole.

Vi har nogle forventninger af praktisk karakter, som er vigtige at overholde, for at lette dagligdagen og sikre at barnet trives på bedst mulig måde.

Goddag og farvel:

Det er vigtigt, at I og jeres barn siger goddag og farvel til en voksen, når i afleverer og henter jeres barn.

Det er meget vigtigt at huske at tjekke ind og ud på AULA skærmen (det er kun voksne der må betjene denne skærm). Hvis andre end forældrene afleverer og henter barnet, skal i huske at meddele det både til en voksen og på AULA skærmen. 

Større søskende skal som udgangspunkt være 10-11 år før, de kan pålægges et ansvar for at hente mindre søskende. Der skal derfor gives en skriftlig tilladelse fra forældrene.

Så længe I er i børnehuset, har I ansvaret for jeres barn.

Husk: Både når I afleverer og henter skal lågen lukkes. Børnene må ikke selv åbne lågen.

Fridag /sygdom:

Hvis dit barn er syg eller har en fridag, vil vi gerne have, at I meddeler dette på AULA. 

Udover de gængse børnesygdomme er sygdom kendetegnet ved, at barnet ikke kan følge den naturlige hverdag og gøremål.

Skiftetøj /regntøj:

Da det ikke kan undgås, at jeres barn indimellem bliver vådt eller beskidt, er det vigtigt at i medbringer skiftetøj. Dette gælder både undertøj, strømper, trøjer og bukser. Vi vil dagligt året rundt være ude at lege, derfor er det nødvendigt for jeres barn, at der kommer passende overtøj med, såsom flyverdragt, jakke, regntøj, gummistøvler, sandaler, vinterstøvler m.m. i forhold til årstiderne.

Når solen skinner højt fra sky, og solcreme er nødvendigt, smører vi børnene over middag og evt. sidst på eftermiddagen. Det er vigtigt, at jeres barn er smurt med solcreme hjemmefra, så vi kan gå ud fra morgenstunden.

Tydeligt navn:

Det gør dagligdagen meget nemmere for både jeres barn og personalet, når der står navn i alt overtøj og fodtøj. Det er jer som forældre, der skal holde styr på, om barnets ejendele er i garderoben, inden I går hjem.

Middagssøvn / bleer:

I vuggestuen stiller vi barnevogn/krybbe med madras, dyne, betræk og sele til rådighed. Børnehavebørnene tilbyde madras og sovepose. I vuggestuen er bleer inkluderet, men de børnehavebørn der bruger ble skal selv medbringe disse.

Madordning:

Vi har kostordning i børnehuset: Det betyder at børnene ikke skal have mad med selv. I køkkenet har vi ansat Anne-Marie, som laver mad efter sundhedsstyrelsens anbefalinger for en kostsammensætning til små børn: Vi prioriterer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt. Måltiderne vil være varm mad to gang om ugen og de øvrige dage vil der være rugbrød med pålæg, og der vil altid være grønsager.
Ugens madplan vil hænge på den store tavle.

Når grupperne skal på tur, vil der blive pakket en frokostkurv.

Der vil blive taget hensyn til lægedokumenteret fødevareallergi og religion.

Legetøj:

Børnene må gerne have legetøj med i børnehuset. Det er dog på eget ansvar og personalet bruger ikke ressourcer i dagligdagen på at lede efter legetøj. Vi opfordrer også til at børnene ikke medbringer legetøjssværd og pistoler, da disse lege er svære for børnene at styre.

Fødselsdag:

At blive fejret, når man har fødselsdag, er en vigtig ting for alle børn. Der er dog stor forskel på, hvordan børn har lyst til, at dette skal foregå. Nogen børn kan ikke lide at være i centrum, mens andre børn bare synes, det er det fedeste. Fødselsdagsfejringen indeholder samtidig en række ritualer, som børnene hurtigt lærer at kende og sætter stor pris på. Derfor er fødselsdagsfejring også en vigtig del af børnekulturen i Kragelund Børnehus.
Vi prioriterer derfor at fejre fødselsdag for de børn, som har lyst til dette, og vi har udarbejdet en ramme, som er kendt og tryg for det enkelte barn at være i.

Beskrivelse af rammen:

Fødselsdage i børnehuset:
Vi holder altid barnets fødselsdag i forbindelse med formiddagsmaden. Dette gør vi ud fra den betragtning, at barnet ikke skal gå og vente, og samtidig giver det jer forældre mulighed for at deltage, inden I skal på arbejde.
Vi står for at pynte op med dug og fødselsdagstog. Dette hjælper de andre børn med til, så vi er klar, når fødselsdagsbarnet kommer. Vi synger fødselsdagssang, mens barnet sidder i en helt særlig fødselsdagsstol. Efter sangen får barnet en gave, som de andre børn har lavet. Derefter deler barnet det ud, som det har med hjemmefra. Det kan f.eks. være boller, frugt eller lignende. Er I i tvivl, så kom endelig og spørg. Selve fødselsdagen tager ca. 30 min.

Fødselsdage i hjemmet:
Vi kommer gerne hjem til fødselsdag, hvis det er i gåafstand fra børnehuset. Vi ankommer ca. 9.30 og skal være tilbage i børnehuset igen kl. 12.00. Vi spiser formiddagsmad, inden vi går fra børnehuset, så når vi kommer frem, er børnene klar til at lege. Omkring kl. 10.30 vil vi gerne spise frokost. Hvis I er i tvivl om, hvad I kan servere til frokost, så kom endelig og spørg. Vores sukkerpolitik gælder også, selvom vi er på besøg.

Vi har erfaringer med, at det mest er Spirer og Lopper, der synes, det er dejligt at få børnehaven med hjem.

Kragelund Børnehus er aldersopdelt - Pt. med fire basisgrupper, tre børnehavegrupper med børn i alderen 3-6 år og en vuggestue hvor børnene er fra 0-3 år. Alle med primær voksne tilknyttet.

Ved aldersopdeling er den pædagogiske tankegang, at alder og udvikling er forbundet, og at pædagogikken er tilpasset aldersgruppen. Alder er defineret som et centralt begreb indenfor pædagogikken.

Barnets udviklingsalder er relativ, så selv ved aldersopdeling, kan det forekomme at formåenhed og udvikling, kan variere og være forskellige børn imellem. Vi vil altid arbejde ud fra det udviklingstrin som barnet er på og så med det udgangspunkt at skubbe barnet på vej.

I fagsprog taler vi om nærmeste udviklingszone. Vi ser på, hvad barnet kan lige nu og så via de spejlinger som barnet ser og oplever i gruppen skubbes barnet ud i zonen, hvor det oplever, at det kan noget sammen med andre og derved oplever at mestre nye færdigheder.

Vi vil gerne med denne aldersopdelte pædagogik undgå, at barnet altid skal stå på tær og opleve "det kan jeg ikke", men der imod bliver skubbet lidt af sine kammerater, fordi man kan se, at det de laver ser spændende ud.

I en aldersopdelt gruppe er der masser af støtte at hente fra kammeraterne.

Denne aldersopdeling praktiserer vi ikke hele dagen, så alle børnene oplever også at være en del at det store børnefællesskab. Den aldersopdelte pædagogik ligger som udgangspunkt i timerne mellem 8.30-12.00. (startende med formiddagsmad og slutter med frokost).

I Kragelund børnehus indgår digitale medier i den daglige pædagogiske praksis.

Vi arbejder på at skabe en kultur, hvor it og medier indgår som en aktiv og naturlig del af børnenes leg og læring.

Vi booker året rundt Silkeborg kommunes Digitale Mediekasser, som er sammensat så de passer ind i arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan. Derudover er der også Mediekasser som handler om programmering og kodning.

I børnehuset har vi iPads, som både børn og voksne bruger til lydbøger, søgning på nettet, leg med apps - hovedsagligt apps til produktion, og til at fotografere og filme.
I børnehuset har vi iPads med tilhørende hovedtelefoner, som børnenes kan bruge til at høre lydbøger på og til at tegne på.

Vores arbejde med digitale medier har som mål at alle børn får erfaring med etikken bag brug af digitale medier, og at alle børn får mulighed for at udvikle deres interesse og færdigheder i brugen af digitale medier.

Vores mål er også at børnene bliver en del af et socialt fællesskab omkring de digitale medier, hvor de deler deres færdigheder og erfaringer indbyrdes og med de voksne, og hvor de respekterer hinandens grænser, og hinandens forskellige erfaringer i forhold til brugen af digitale medier.

I Kragelund Børnehus er vi meget optagede af, hvordan gode sproglige kompetencer understøtter barnets generelle udvikling og evne til at tillære sig andre typer kompetencer; herunder sproget som en forudsætning for at komme godt i gang med skolen, når den tid kommer.

Vi har fokus på generel sproglig udvikling i hverdagens aktiviteter, f.eks.:

- i hverdagens rutinesituationer – f.eks. at kunne bede om hjælp i garderoben, og at kunne deltage i dialog henover frokostbordet

- i børnenes leg – f.eks. at kunne invitere sig selv eller andre ind i en leg, og at lære at bruge sproget til at udvikle legen og løse konflikter

- i struktureret temaarbejde, hvor vi går i dybden med at afgrænset emne og løbende snakker med børnene omkring dette.

- til fællessang hvor hele børnehuset er samlet omkring sange og rytmiske aktiviteter inspireret af f.eks. temauger og årets gang

Herudover er vi selvfølgelig opmærksomme på børn, der har brug for ekstra støtte i deres sprogudvikling. Hvis vi oplever at et barn er udfordret i forhold til sprog og kommunikation kan vi udarbejde en sprogvurdering. Hvis vi vurderer, at det giver mening, kan vi få sparring og vejledning hos vores tilknyttede tale-hørekonsulent. Ved en sådan samtale forventer vi deltagelse af forældre.

De børn, vi vurderer kunne have gavn af det, sætter vi i en sproggruppe. En sproggruppe mødes 2-3 gange om ugen hvor der arbejdes målrettet med konkrete sproglige elementer; f.eks. ordforråd, sprogforståelse eller kommunikation i leg.
Vi har desuden et godt samarbejde med vores 2-sprogsvejleder. Alle 2-sprogede børn i Silkeborg kommune skal sprogvurderes som 3-årige og inden skolestart. De 2-sprogede børn der kunne drage nytte af det, bliver ligeledes en del af en sproggruppe.

I Kragelund børnehus er vi optaget af og interesseret i at få alle børnene til at føle sig som en del af fællesskabet i børnehuset. Børn der trives og har det godt, har nemlig bedre forudsætninger for at få en positiv udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder ud fra Silkeborg Kommunes mindset for inklusion, som har til mål at alle børn bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.

Vi arbejder målrettet med børnenes trivsel og deltagelsesmuligheder i fællesskaberne. Vi har en forudsigelig og fast struktur for dagligdagen. Dette gør, at dagen er fyldt med gentagelser og faste rutiner, som hjælper børnene til at overskue dagen. Legen er vores bedste redskab til at inkludere børnene i fællesskaber, store som små. Derfor er der masser af tid til leg i børnehusets forskellige legemiljøer, både ude og inde. Gennem legen får børnene lov til at øve sig i, at være en del af et fællesskab, stort som lille. De får mulighed for at udvikle nye relationer og vedligeholde allerede eksisterende relationer. De voksne i børnehuset er en del af legen/aktiviteten, og tilpasser deres deltagelse ud fra børnenes behov. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger, og forsøger at følge børnenes spor. Samtidig med at vi skubber dem i den rigtige retning og inspirer dem til nyt.

Vi opbygger dagen med en blanding af:

- Voksenstyrede aktiviteter og leg
- Spontan opstået leg og aktivitet
- Rutiner
- Den frie leg
- Legegrupper
- Tirsdag på tværs
- Læsegrupper
- Samlinger
- Spisegrupper
- Pauser
- Barn til barn læring

I Kragelund børnehus ser vi hvert barn som en ressource i sig selv og ind i fællesskabet. Forskelligheden styrker fællesskabet og vi lærer alle sammen af hinanden dagligt. Vi øver os i at finde egne og andres grænser, se muligheder i hinanden og vise omsorg og respekt for hinanden.

Børnehusets legeplads ligger skønt op til mark, skov og boldbaner.

Vi vægter børnenes muligheder for at kunne lege i små kroge, blandt buske og træer. Legepladsen er indrettet med:

  • Legehuse, sandkasser
  • Legeredskaber – mooncar-/cykelbane
  • Bålplads, bålhytte og udekøkken, som samlingsplads for blandt andet snobrødsbagning. Vi tilbereder også frokostmåltider på bål
  • Shelters, klatrenet og hængekøjer

Jane Trangbæk

Daglig leder

+4520185206

Jane.Trangbaek@silkeborg.dk

Daginstitutionen 3-Høje

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt