Skip til hoved indholdet
  Hjem Skægkær Børnehus

Skægkær Børnehus

Velkommen til Skægkær Børnehus

Vi er en landsbybørnehave der er en del af Daginstitutionen 3-Høje.

 

Vores bærende og grundlæggende pædagogiske principper er tryghed, selvværd og nærvær.

Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og børnehaven skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dialog og tæt daglig kontakt er med til at skabe et udviklende, lærerende og trygt miljø for børnene.

Vi vægter anerkendelse og inklusion af alle børn højt, forskellighed giver styrke. Vi betragter den gode stemning mellem brugere og medarbejdere, som en forudsætning for et berigende lærings- og trivselsmiljø.

Vi har skov, marker, sportsarealer og den gamle Kjellerup Jernbane lige inden for rækkevidde. Vi bruger meget lokalområdet til ture og udflugter. Desuden har vi en bus i samarbejde med Skægkær Skole, som giver os gode muligheder for udflugter, teaterbesøg, fødselsdagsbesøg og meget andet.

Dagplejen kommer i børnehaven hver fredag, hvor vi har mulighed for at lave aktiviteter på tværs. Igennem dette samarbejde understøtter vi vores grundlæggende pædagogiske principper om nærværd og tryghed. Kommende børnehavebørn lærer således på forhånd huset at kende og de kommende voksne i børnehaven.

Der laves en overgangssamtale med forældre, dagplejen og primær pædagogen inden opstart i børnehaven. Dette for at skabe et grundlag trivsel- og udviklingsfremmende samarbejde og for at sikre en god opstart for det enkelte barn.

Vi er beliggende på samme matrikel som SFO og skole. Vi samarbejder med SFO / skole, hvor fokus er at skabe sammenhæng i barnets liv. Det gør vi blandt andet gennem et formaliseret samarbejde om en god overgang fra børnehave til skole / SFO. Det sidste år i børnehaven styrkes barnets udvikling, gennem planlagte aktiviteter, med særligt fokus på de færdigheder barnets skal kunne inden skolestart. Vi har mulighed for at benytte skolens lokaler og sportsfaciliteter.

Om Skægkær Børnehus

Sådan forløber en helt almindelig dag. 

kl. 6:30-9:00

 • Børnehaven åbner og servere morgenmad fra kl. 7:00
  Eventuelle beskeder vedr. dit barn - gruppe, skal gives til de voksne der har morgenvagten.
 • Vi starter dagen med en "morgen-hygge-aktivitet" - i forreste del af fællesrummet.
 • I takt med, at de voksne møder ind, går vi i gang med yderligere aktiviteter i de øvrige rum.

 kl. 9:00-9:30

Vi spiser formiddagsmad og børnene orienteres om hvad der skal ske i løbet af dagen.
 
kl. 9:30-11:00

Der er mulighed for forskellige pædagogiske aktiviteter ude og inde - såsom ture ud af huset.
 
kl. 11:00

Børnene samles i grupperne med deres voksne. Der kan afholdes samlinger i mindre grupper på ca. 8-10 børn
med deres kontakt voksne, eller større fælles samlinger.
Samlingerne kan f.eks. indholde lege, sanglage, dialogisk læsning, historiefortælling, eller vi taler om et emne
eller oplevelser børnene er optaget af.
 
kl. 11:30-12:00

Vi spiser frokost. Alle børnene får varm eller kold mad fra vores køkken - se madplanen på tavlen.
Samværet omkring måltidet er en vigtig daglig ting, som vi vægter højt.
Efter måltidet er der oprydning og toiletbesøg og dem der skal sove gør sig klar til middagssøvnen.
 
kl. 12:00-14:00

Børnene går efter spisning til indendørs aktiviteter eller på legepladsen. Nogle dage går alle på legepladsen og andre
dage er vi både ude og inde. De voksne aftaler hvilken børn der må være ude/inde, så alle børn får rørt sig på legepladsen
i løbet af dagen.
 
kl. 14:00

Et barn er udvalgt til at ringe med klokken og der spises frugt i fællesrummet og/ eller på legepladsen.
 
kl. 14:30-16:45

Leg og aktiviteter på legepladsen eller inde.
Børnene hjælper med at rydde legepladsen op i forbindelse med afhentning, dette gælder på legepladsen og inde.
I løbet af eftermiddagen vurderes der, af de voksne, hvornår aktiviteter, legepladsen og enkelte run ryddes op og
lukkes for dagens leg.
Tæt på lukketid opholder vi os ofte i fællesrummet, eller på legepladsen hvis vejret er godt.
 
kl. 16:45

Børnehaven lukker - bemærk venligt at børnehaven lukker kl. 16:30 på fredage.
 

I Skægkær Børnehus er vi tre grupper:

- Mariehøns (3 årige)
- Bænkebider (4 årige)
- Græshopper (før skolegruppe) 

Vi anerkender børns ret til/mulighed for, selv- og medbestemmelse i deres hverdag. Det er vigtig, at støtte og anerkende børns muligheder for medbestemmelse i hverdagen. , og give børnene muligheder for fordybelse sig i legen.

Børnene skal have rig mulighed for at kunne danne venskaber og have kvalitetsfulde relationer til børn og voksne.

Personalet, der er tilknyttet den enkelte gruppe, har det primære ansvar for børnenes udvikling, stimuli og læring.

Vi anerkender børns forskellige udviklings trin og forskellige behov for stimuli, for hermed at kunne målrette det pædagogiske arbejde.

Vi ønsker at øge mulighederne for intensive og målrettede pædagogiske aktiviteter, oplevelser og projekter.

Vi ønsker at øge mulighederne for at udfordre børnene i forhold til deres alder og udvikling.

Vi ønsker at imødekomme og anerkende den enkelte børnegruppes interesse.

Vi ønsker at øge muligheden for, at nystartede børn får en stille, rolig og tryg start på børnehave livet.

Vi ønsker at børnene langsomt bliver inkluderet og integreret i den øvrige del af børnegruppen.

Udover tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, er grupperne og deres kontakt-voksne samlet til frokost hver dag.

Forældresamtaler

Efter ca. tre måneder vil vi tilbyde en forældresamtale, hvor vi taler om opstarten i børnehaven. Når barnet er omkring 4-4½ år samt før skolestart, vil I blive tilbudt en forældresamtale om jeres barn. 
Der vil altid være plads til forældresamtaler, hvis der er behov for det.

Goddag og farvel

 • Det er vigtigt at få sagt goddag og farvel til en voksen, så vi ved, at jeres barn/børn er kommet eller gået.
 • Husk at tjekke ind og ud på AULA skærmen.
 • Personalet skal have besked, hvis barnet afhentes af en anden end forældrene.
 • Har vi ikke fået besked, udlevere vi ikke barnet, får vi har været kontakt med en af forældrene.

Middagssøvn

Der er mulighed for, at jeres barn kan sove middagssøvn i børnehaven. Vi har madrasser, dyne samt hovedpude bedes I selv medbringe. Bruger dit barn / putteklud samt bamse, er det muligt at have dette liggende.

Sygdom og fridage

 • Syge børn kan ikke modtages i institutionen. Som hovedregel skal barnet kunne deltage i alle husets aktiviteter, også leg udenfor.
 • Giv besked, hvis jeres barn er sygt - det kan I gøre hjemmefra via. AULA.
 • Vi giver ikke børnene medicin. Har I et specielt problem, så henvend jer til personalet. Vær opmærksom op, at lægen kan ordinere pencillin, der
  alene skal gives om morgen og aften.
 • Bliver barnet sygt i løbet af dagen, vil du/I blive kontaktet pr. telefon.
 • Udover de gængse børnesygedomme er sygdom kendetegnet ved, at barnet ikke kan følge den naturlige hverdag og gøremål.
 • Se sundhedsstyrelsens pjece omkring børnesygedomme.
 • Giv besked hvis I holder en fridag.


Påklædning

 • Giv barnet praktisk tøj på/med - som må blive beskidt.
 • Medbring relevant tøj til årstiden.
 • Medbring hver dag: Regntøj, gummistøvler samt skiftetøj.
 • Det er godt at have rigeligt med skiftetøj liggende i institutionen - særligt underbukser og strømper. Hold selv øje med, om der mangler noget
  og husk at kigge i glemmekassen.
 • Der skal skrives navn i barnets tøj/ting - så er det nemmere for både forældre og personale, at finde bortkommet tøj/ting.
 • Hvis et børnehavebarn bruger ble, skal I selv medbringe disse.
 • Orden i garderoben er et fælles ansvar for børn, forældre og personale. Derfor opfordrer vi forældrene til at hjælpe børnene med
  at sætte sko og tøj på plads både morgen og aften.
 • Vi vil ind imellem bede jer om, at rydde hele garderoben for tøj, når vi skal have gjort mere grundigt rent.

 

Solpolitik

Børnene skal smøres ind med solcreme hjemmefra og igen, af personalet i Daginstitutionen 3-Høje når UV-indekset er over 3.

 • UV-indekset inddeles i 0-3 lavt, 3-6 moderat og 6-9 højt.
 • Er der tale om, at UV-indekset er over 6 skal børnene være i skygge eller indendørs mellem kl. 12:00-15:00.
 • Vi indkøber og benytter solcreme, der er Svanemærket og deklareret i samarbejde med Astma- og Allergi forbundet.
 • Vi anbefaler, at børnene har solhatte og luftige langærmet bluser med hjemmefra.


Madordningen

Vi har madordning i børnehaven. Det betyder, at børnene ikke skal have mad med selv. Børn der ikke har spist morgenmad hjemmefra, kan spise morgenmad indtil kl. 7:00 i huset. 

I køkkenet har vi ansat Britt, som laver maden efter sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostsammensætning til små børn. Vi prioriterer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt.

Måltiderne vil være varm mad to dage om ugen, de øvrige dage vil det være rugbrød med pålæg, og der vil altid være grønsager. Ved infotavlen hænger ugens madplan.

Derudover får vi formiddags- og eftermiddagsmad, bestående af brød samt frugt og grønt.

Når grupperne skal på tur, vil der blive pakket en frokostkurv.

Der vil blive taget hensyn til lægedokumenteret fødevareallergi og religion.

Fastelavn

Børnene slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Vi vil lege nogle fastelavnslege og synge.
Forældre er altid velkomne til at deltage….gerne udklædte…

Bedsteforældredag

I maj inviteres bedsteforældrene til at "gå i børnehave" med børnebørnene og få et indblik i børnenes hverdag her. Bedsteforældre og børn medbringer en blomst, som de sammen planter på vores legeplads.

Forældrekaffe

I løbet af året invitere vi til forældrekaffe. Her har I som forældre mulighed for at mødes og lære hinanden bedre at kende.

Sankthans

I juni måned fejrer vi midsommer med sankthans bål og selvfølgelig en heks i toppen af bålet. Mens bålet brænder synger vi, eller måske fortælles der en rigtig hekse historie.
Vi afslutter med lidt spiseligt.


Sommerfest

En af årets højdepunkter sidst i august, som vil samle børn, forældre og personale omkring den medbragte madkurv og give anledning til at få talt samme, mødt andre forældre, at få nogle hyggelige og sjove timer og at opleve børnene på legepladsen.

Forældremøde

Hvert år sidst i oktober er der forældremøde med valg til bestyrelsen. Inden valget vil bestyrelsen aflægge beretning, der kan være indlæg fra børnehaven  af forskellige karakter, personalet fortæller lidt om, hvad der rører sig lige nu i børnehaven, og der er mulighed for at tage forskellige emner op.

Julen

Julen er en tid, der er forbundet med talrige traditioner for os alle.

Vi byder december velkommen med en lygtetur. Vi mødes tidligt mens det endnu er mørkt, samles i børnehaven og spiser fælles morgenmad. Børnene laver lygter som forberedelse til dagen.

Vi inviteres i december måned til julegudstjeneste i Sejling Kirke, hvor vi synger julesange og præsten fortæller julehistorier.

I Skægkær arbejder vi for en positiv dialog imellem forældre og personale.

I er altid velkommen til at rette henvendelse til os, når I har behov for det.

Vi vil gerne dele børnenes daglig oplevelser med jer, følg med på tavlerne. Del oplevelserne med jeres barn og får stof til en god snak på vejen hjem eller senere.  

Vi sender jævnligt nyhedsbrev ud, hvor I kan holde jer orienterede om de større ting der sker i børnehaven.

Hvis der er ting I som forældre går og undrer jer over, vil vi meget gerne have en tilbagemelding fra jer. Det er i dialogen vi bedst kan forklare pædagogiske tanker, og tiltag.


Forældrearrangementer

Vi afholder hvert år, i oktober eller november et forældremøde. Mødet arrangerer vi i samarbejde med bestyrelsen. På mødet har vi enten et tema til debat, en foredragsholder eller et oplæg fra personalet. På forældremødet er der Valg til forældrebestyrelsen og forældrerådet.

Ud over forældremødet er der forskellige sociale arrangementer i årets løb. Det er en god hjælp for os, at forældrerådet hjælper med at planlægge og afvikle nogle af arrangementerne.

Christian Rahbek Villadsen

Daglig leder

ChristianRahbek.Villadsen@silkeborg.dk

Daginstitutionen 3-Høje

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt