Skip til hoved indholdet
    Hjem Funder Allé Børnehus

Funder Allé Børnehus

Velkommen til Funder Allé Børnehus

Vi er et integreret børnehus fra 0-6 år med plads til 141 børn. Vuggestuen er aldersintegreret med 3 grupper - 45 børn ialt.

Børnehaven er aldersopdelt med 4 grupper - 96 børn ialt. Vi er profilinstitution "Natur og science"

 

Hvorfor "natur og science"?

Gennem udeliv og naturoplevelser lærer børn om sig selv og den verden, de lever i, og fra forskningen ved man, at ophold i naturen her en positiv effekt på børns trivsel og læring.

Læren om naturens planter, dyr, årstider og landskaber.

Vi ønsker at give børn muligheder for  at undersøge og ekspermintere i en tidlig alder og med et særligt blik på naturvidenskab og teknologi. Science er en tilgang, som ligger sig tæt op ad børns naturlige måde at være i verden på - nemlig gennem udforskning og leg

 

 

Om Funder Alle Børnehus

Vi arbejder ud fra Silkeborg Kommunes værdier - Den sæmmenhængende Børne- og Ungepolitik, Lærings- og trivselspolitikken samt Mindset for inklusion på 0-18 års området.

I Funder Allé har vi et særligt fokus på fællesskabsunderstøttende pædagogik hvor der er fokus på fællesskabets betydning for det enkelte barns udvikling.

Vi bruger visuelt støtte som et understøttende redskab og vi inddeler børnene i mindre grupper.

I børnehaven har vi en fast udegruppe som alle børn på et eller andet tispunkt bliver en del af.

Kostordning

Vi har fuld kostordning i børnehuset. Vores kok, i køkkenet, laver varieret mad efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger af sund kost til små børn.

Vi prioritereer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt. Vores køkkenpersonale udarbejder madplaner som lægges på AULA

Der tages hensyn til børn med allergi, det skal dog diagnosticeres af en læge og der skal foreligge lægeerklæring herpå.

Sygdom

Syge børn modtages ikke i børnehuset og som hovedregel skal barnet kunne deltage i alle husets aktiviteter - også leg udenfor.

Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, kontkter vi jer på telefon, så i kan hente jeres barn hjem. Hvis jeres barn får en smitsom sygdom, må i meget gerne underrette os, så vi kan få informeret resten af forældregruppen.

Vi giver kun medicin ved kroniske sygsomme,

Informationer

Informationer og opslag vil primært være igennm AULA. Det kan understøttes med et fysisk opslag ved indgangsdørerne.

"når mit barn skal starte i enten vuggestue eller børnehave"

I modtager en hilsen fra den gruppe hvor dit barn skal gå og sammen med primærpædagogen aftales dato for besøg og opstartssamtale. Til opstartssamtalen får i udleveret en velkomstfolder hvor der står en mere detaljeret beskrivelse af dagligdagen i børnehuset.

Fødselsdage

Vi holder meget gerne barnets fødselsdag i børnehuset. Der aftales tidspunkt og hvad der medbringes af fødselsdagssnack med personalet.

Fastelavn

Tøndeslagning i grupperne og børnene må meget gerne komme udklædte

Bedsteforældredag "blomstens dag"

I børnehaven afholder vi bedsteforældredag hvor hvert barn eller bedsteforældre medbringer en plante/blomst, som bedsteforældre og barnebarn skal plante sammen.

Der hygges og leges udenfor og vi slutter af med fællesspisning, evt. over bål.

Fyraftensmøder

Der afholdes fyraftensmøder 2 gange årligt. Personalet laver et oplæg for forældregruppen om et aktuelt tema.

Sommerfest

En fredag i juni mødes børn, forældre, søskene og personale til fest i børnehuset hvor vi ønsker hinanden en god sommer. Personalet laver forskellige aktiviteter til arrangementet hvor der afsluttes med fællesspisning.

Halloween

Halloween er blevet en tradition, vi med tiden har taget til os. Temaet er det "uhyggelige" og børnene må gerne komme udklædte. I børnehaven afsluttes der med en fælles "uhygglig middag".

Motionsdag

Fredag inden efterårsferien mødes vi alle til fælles motionsdag i børnehuset. De ældste børnehavebørn deltager i skolernes motionsløb sammen med 0. klasserne.

Lucia og lygtefest

De ælste børnehavebørn går Luciaoptog fra tidligt om morgenen. Forældrene er velkommen til at overvære den højtidige stund.

Julearrangement i kirken

Her deltager kun de ælste børnehavebørn, da vi går til kirken i Funder Kirkeby

Forældrekaffe og fællesspisning

Forældrekaffe og fællesspisning arrangeres af forældrerådet. Der bliver via AULA informeret om dato kvartalsvis.

 

 

 

 

Maj-Britt Byrial Refslund

Daglig leder

+4523447923

Maj-BrittByrial.Refslund@silkeborg.dk

Daginstitutionen 3-Høje

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt